Административни услуги

ЗАЩИТА И ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

   Защита на личните данни   

                                                                                                  

                                                                     МОТИВИРАНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ОТСЪСТВИЯ

   Заявление за отсъствие  до 3 дни

   Заявление за отсъствие до 7 дни

 

 

ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ