Разпределение на учениците от първи клас по паралелки