Анкета

 

Анкета за родителите, за оценяване на 49.ОУ "Бенито Хуарес"

   Уважаеми родители,

   С цел по-ефективно обучение на Вашите деца, моля да попълните тази кратка анкета за обратна връзка. Анкетата е доброволна и напълно анонимна. Попълването ѝ представлява съгласие данните да бъдат използвани за научни педагогически и административни цели.

   Анкетата е във връзка със самооценяването на училището. Вие бихте могли да помогнете да направим обучението още по-полезно, интересно и ефективно!

   Всяко попълване отнема около 10 мин. Благодаря за съдействието, Вашето мнение е изключително ценно!

   Комисия за самооценяване на 49.ОУ "Бенито Хуарес"

          Анкета за родители           

Анкета за ученици