Графици I-ви учебен срок

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА  ДИРЕКТОРА НА 49. ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

ВТОРНИК от 14 ч. - 16 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА  ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРА НА 49. ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

ЧЕТВЪРТЪК 14 ч. - 16 ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ I-ВИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С РОДИТЕЛИ ПРЕЗ I-ВИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА                                                                                                                                                                                                                                                                   

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ФУЧ/ ПРЕЗ I –ВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ  И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ПРЕЗ I-ВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

ГРАФИК НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В 49.ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"