Разписание на часовете

 

Разписание на часовете, IІ срок, I смяна - ПЪРВИ клас

1 час - 8.00 - 8.35

2 час - 8.45 - 9.20

3 час - 9.40 - 10.15

4 час - 10.25 - 11.00

5 час - 11.10 - 11.45

Разписание на часовете, IІ срок, IІ смяна - ВТОРИ клас

1 час - 13.30 - 14.05

2 час - 14.15 - 14.50

3 час - 15.10 - 15.45

4 час - 15.55 - 16.30

5 час - 16.40 - 17.15

6 час - 17.20 - 17.55

Разписание на часовете, IІ срок, IІ смяна - ТРЕТИ - ЧЕТВЪРТИ клас

1 час - 13.30- 14.10

2 час -14.20 - 15.00

3 час - 15.10 - 15.50

4 час - 16.10 - 16.50

5 час - 17.00 - 17.40

6 час - 17.45 - 18.25

 

Разписание на часовете, IІ срок, I смяна - ПЕТИ - СEДМИ клас

1 час - 7.30 - 8.10

2 час - 8.20 - 9.00

3 час - 9.10 - 9.50

4 час - 10.10 - 10.50

5 час - 11.00 - 11.40

6 час  -11.50 - 12.30

7 час - 12.35 - 13.15