Разписание на часовете

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ПЪРВИ клас
1 час - 8.00 - 8.35
2 час - 8.45 - 9.20
3 час - 9.40 - 10.15
4 час - 10.25 - 11.00
5 час - 11.10 - 11.45

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ВТОРИ клас

1 час - 8.00 - 8.35
2 час - 8.45 - 9.20
3 час - 9.40 - 10.15
4 час - 10.25 - 11.00
5 час - 11.10 - 11.45
6 час - 11.55 - 12.30

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ТРЕТИ - ЧЕТВЪРТИ клас

1 час - 7.45 - 8.25
2 час - 8.35 - 9.15
3 час - 9.25 - 10.05
4 час - 10. 25 - 11.05
5 час - 11.15 - 11.55
6 час - 12.00 - 12.40

Разписание на часовете, I срок, I смяна - ПЕТИ - СEДМИ клас

1 час - 13.00 - 13.40
2 час - 13.50 - 14.30
3 час - 14.40 - 15.20
4 час - 15.40 - 16.20
5 час - 16.30 - 17.10
6 час - -17.20 - 18.00
7 час - 18.05 - 18.45