Информация за родители на ученици, завършили 7-ми клас

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РОДИТЕЛИ НА УЧЕНИЦИ, ЗАВЪРШИЛИ 7-МИ КЛАС

Във връзка с Постановление № 155/21.07.2020 г.  на МС за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученицизаписани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020/2021 година семействата, чиито деца ще бъдат осмокласници могат да кандидатстват до 15 октомври за получаване на помощ в размер на 250 лв.