Избор на фирма с опит в охранителната дейност

ИЗБОР НА ФИРМА С ОПИТ В ОХРАНИТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ
   49. ОУ „Бенито Хуарес“  предстои избор на фирма  с опит в охранителната дейност.
Срок за подаване на оферти:
до 22.08.2020 г., всеки работен ден от 9:30 часа до 17:00 часа.