График за заниманията по извънкласни дейности

  49. ОУ  “БЕНИТО ХУАРЕС”,  СТОЛИЧНА ОБЩИНА -

РАЙОН  “ПОДУЯНЕ”

гр. София, ПК 1517, ул.”Константин  Фотинов” №4, тел: 847-23-30, е- mail: ou49@abv.bg

 

ГРАФИК НА ЗАНИМАНИЯТА ПО ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Дейност/Спорт

График

Място

Клуб/Фирма

Народни танци

Понеделник,сряда,петък-от 18.00 до 21.00 часа

Голям физкултурен салон и зали

ТА „ЗДРАВЕЦ“

Плуване

Понеделник,вторник,сряда,

четвъртък,петък-

От 18.00 до 20.30 часа

Басейн

СК „ФОРТУНА“

Карате

Понеделник,сряда ,петък-от 18.00 до 19.30 часа;от 19.30 до 21.00 часа

Малък физкултурен салон

Карате клуб „Светлина“

Карате

Вторник,четвъртък-от 18.00 до 19.00 часа и от 19.00 до 20.00 часа

Малък физкултурен салон

Карате клуб „Светлина“

 

Ръководителите на групи нямат право да променят графика на заниманията без да уведомят директора на 49.ОУ „Бенито Хуарес“ за възникнала обективна необходимост.