Втори учебен срок

Начало на втори учебен срок – 6.02.2019 г.
Първа смяна
 Учениците от прогимназиален етап  /5- 7 клас / ще започват учебни часове в  7:30 ч.
 Учениците от първи клас ще започват учебни часове в  8:00 ч.
 Предучилищната група ще започва учебни  занятия в 8:30 ч.
 
Втора смяна
 Учениците от втори, трети и четвърти клас  ще започват учебни  часове в 13:30 ч.
ЦОУД /занимални/ за втори и трети клас ще започват в 8:30 ч.
Всички ученици да бъдат в училище 15 мин. преди започване на учебните часове.
 
Временно седмично разписание за сряда /6.02./
                 1 клас.
                 2 клас
                 3 клас
                 4 клас
                 5-7 клас