Важно!

     Във връзка с провеждане на Национално външно  оценяване от 08.05.2018 г. до 18.05.2018 г. учениците  от начален етап /2-4 клас/ ще учат първа смяна, а учениците от прогимназиален етап /5-7 клас/ ще учат втора смяна.