Покана

                                                             ПОКАНА

     ЗА СВИКВАНЕ НА СЪБРАНИЕ  НА НАСТОЯТЕЛСТВОТО  КЪМ 49.ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

                                         УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, 

             На 26.09. 2023 г./вторник/  от 18:00 часа ще се състои събрание на родителския актив с дневен ред:

             1. Избор на ново ръководство на Училищно настоятелство към  49.ОУ "Бенито Хуарес".