Европейска седмица на програмирането

  От 14.04.2021 до 13 май 2022г. се организира  Игра на въпроси и отговори в Scratch. Основната цел е учениците да се научат как да програмират в Scratch проста игра на въпроси и отговори, която би могла да се използва във всеки клас от прогимназиалния курс и по всеки предмет. В процеса на създаване на такава игра учениците ще развият някои основополагащи аспекти от уменията за изчислително мислене.    Участниците получиха сертификати  удостоверяващи развиване на основни умения за изчислително мислене и благодарност за успеха на Европейската седмица  на програмирането чрез своето активно участие.  

Това е и поздравът, който изготвиха участниците от клуба за празника на 49. ОУ „Бенито Хуарес“.

https://scratch.mit.edu/projects/677047117/