Плащания по договор № 109-1/02.01.2015 г.

Плащания по договор № 109-1/02.01.2015 г. за доставка на закуска и мляко към фирма "Фортуна  2001 " ЕООД

 

1. 06.02.2015 г. - 5511,44 лв.

2. 06.03.2015 г. - 6346.07.лв..

3. 03.04.2015 г. - 7362,59 лв.