Плащане по договор № 1354-1/30.09.2014

Плащане по договор № 1354-1/30.09.2014г.  с Изпълнител "Фортуна 2001"ЕООД, гр. София

Предмет: Доставка на закуски или мляко за месец Октомври 2014г.

Стойност на доставката:5672.58 лева с начислен ДДС