Участие в проекти – 2014-2015

ПРОЕКТ  „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“  - финансиран от Държавен Фонд Земеделие