Участие в национални програми - 2015-2016

  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА " С ГРИЖА ЗА ВСЕКИ УЧЕНИК"
  • НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "НА УЧИЛИЩЕ БЕЗ ОТСЪСТВИЕ"
  • Мярка "Без свободен час"