Участие в национални програми - 2007-2008

През 2008 година 49 Основно училище участва в национална програма "Училището-територия на учениците" и въведе всекидневни училищни униформи.

Униформата е онзи обединяващ символ, който позволява на учениците от 49.ОУ „Бенито Хуарес” да се почувстват горди от това, че принадлежат към конкретна институция, даваща им ценности, непреходни във времето.

Тя им осигурява уникална визия, чрез която те могат да заявят своята идентичност спрямо обществената среда, в която живеят, формирайки свой собствен облик.Училищната униформа установява общи правила за учениците от нашето училище, чрез които всички са равнопоставени по отношение на облеклото, независимо от материалния статус на техните семейства.