Спаси живот

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София
Когато животът ни има значение
и участието в проекта  ,,Спаси живот‘‘
 
   В 49. ОУ ,, Бенито Хуарес‘‘ беше проведено обучение за оказване на първа помощ. Проектът ‚,Спаси живот‘‘ бе проведен в периода 20 септември -  15 ноември 2019 година.   Поради различните инциденти, които ние и нашите деца, срещаме в  ежедневието си, Столична община район ,,Подуяне“  реши да подкрепи тази инициатива за усвояване на основни знания и умения, свързани с оказване на първа долекарска помощ.  В обучението участваха учeниците  от  VI ,,б‘‘ клас, класният ръководител Иван Енчев, училищният психолог Биляна Иванова и медицинското лице Събка Ангелова.  Целта на осъществения проект ,, Спаси живот‘‘ бе да запознае  учениците с оказване на първа долекарска помощ.                     
В първия етап учениците от 6 ,,б‘‘  клас  получиха информация за оказване на първа помощ чрез мултимедийна презентация. Те имаха възможност да участват в ролеви игри и бяха поставени в различни ситуации.  
  По време на втория етап обучаваните положиха изпит върху взетия материал, под формата на дискусии и практически упражнения. Поради интереса към проекта учениците се представиха отлично с поставените им задачи от лекарите на Академия „Първа помощ“ д-р Витан Витанов и д-р Иван Николов.