Проект "Образование за утрешния ден"

        

 

През учебната 2019/2020 година в 49.ОУ "Бенито Хуарес“  стартираха дейности по проект „Образование за утрешния ден“.
        Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН). Продължителността на проекта е 36 месеца –  от  15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.
Целта на проекта е изграждане на компетентности за интегриране на образователните технологии и мотивация за тяхното използване от подрастващото поколение.
Сформирани клубове: 

1.  DigitalSchool

2.  Аз и компютрите
3. В света на интернет
4. Виртуален свят
5. Дигитален свят
6. Програмисти
7. Светът в един компютър
   В рамките на проекта училището ни се сдоби с интерактивен дисплей и таблети, които ще бъдат в помощ на учители и ученици при все по-широкото навлизане на електронните учебници и онлайн платформи в учебния процес.