Моят роден град

Вид проект: 
Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

През месец ноември учениците от 2 д клас с голямо удоволствие подготвиха и представиха в часа по Околен свят проектите си на тема "Моят роден град". Най-оригинална идея бяха осъществили ученичките Елизабета Арабаджиева, Теодора Димитрова и Цветина Тошева.

Децата определиха проектите си като интересни и полезни, защото са работили с желание и лекота.