Домашен любимец

Вид проект: 
Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

В часа по околен свят учениците от 2д и 2е клас подготвиха проекти, свързани с урока за домашните любимци. Всеки представи своя любимец по атрактивен и емоционален начин. Учениците споделиха знанията си за много животни, събраха впечатления за повече домашни любимци и обогатиха кръгозора си. Емоционалната обстановка помогна за по-пълно възприемане и усвояване на учебния материал.