В защита на нашите права

Вид проект: 

През учебната 2015/2016 година учениците от 2 "б" клас с класен ръководител Мая Костова работят по проекта "В защита на нашите права", съвместно с екипа на Театър "Цвете".
На 11.11.2015 г. се проведе първият урок за запознаване на децата с правата им с използването на драма и театър техники.