Ученически игри 2012 / 2013год.

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

  От Районните първенства на Ученически игри 2012 / 2013год., участвалите отбори по отделните спортове за възраст 5 - 7 клас са спечелили 6 купи:

    - I -во място момчета волейбол

    - II -ро място момичета волейбол

    - II -ро място момчета баскетбол

    - II -ро място  момичета баскетбол

    - II -ро място  момчета тенис на маса

    - III -то място  момчета футбол

 

Ръководители на отборите бяха Стефка Георгиева и Галина Иванова.