Разпределение на учениците от първи клас по паралелки

   Родителската среща за ПЪРВИ КЛАС  ще се проведе на 11.09.2023 г. от 18.00 часа.49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

                      Разпределение на учениците по паралелки

                      Необходими тетрадки, пособия и помагала за първи клас