Плащания по договор № 1/12.01.2015 г.

Плащания по договор № 1/12.01.2015 г. за доставка на пакетирани закуски съгласно ПМС 308/20.12.2010