Плащане по договор № 1354-1/30.09.2014г.

Плащане по договор № 1354-1/30.09.2014г. с Изпълнител "Фортуна 2001"ЕООД, гр. София

Предмет: Доставка на закуски или мляко за месец Октомври 2014г.

Стойност на доставката: 6840,72 лева с начислен ДДС