Орнаментални нюанси

Галерия от снимки: 
49 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "БЕНИТО ХУАРЕС" гр. София

   Групата по интереси "Изящни и приложни изкуства" към  Арт студио "Цветен ритъм" по Проект "Твоят час" представиха своите творби в изложбата "Орнаментални нюанси".