Прием в първи клас за учебната 2023/2024 година

Прием в първи клас за учебната 2023/2024

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ДОБРЕ ДОШЛИ В 49. OУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

Приемът в първи клас за учебна 2023/2024 година ще се осъществява съгласно Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община, приета от Столичния общински съвет с Решение № 101 по Протокол № 48 от 24.02.2022 г., в сила от 02.03.2022 г.

Кандидатстването ще се извършва през Информационна система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата .

Съгласно графикът за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г, дейностите следва да започнат  на 24.04.2023 г., с обявяване на свободните места. Актуализирането на профилите и кандидатурите следва да започне от 25.04.2023 г.

Подробен график на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2023/2024 г. е достъпен и на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) е поместен на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В 1-ВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА:

6 ПАРАЛЕЛКИ ПЪРВИ КЛАС, ПО 24 УЧЕНИЦИ

ИЗБИРАЕМИТЕ ЧАСОВЕ СА:

  • ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И МАТЕМАТИКА;
  • ХОРЕОГРАФИЯ И МАТЕМАТИКА;
  • ИСПАНСКИ ЕЗИK И МАТЕМАТИКА;
  • ПЛУВАНЕ И  МАТЕМАТИКА;
  • ТЕНИС И МАТЕМАТИКА.

За учебната 2023/2024 година ще бъдат сформирани  групи за целодневна организация на учебния ден за учениците от първи клас. 

Училището предлага столово хранене.

Безплатно се осигурява за всички ученици от 1 до 4 клас подкрепяща закуска. Учениците получават също плод и млечни продукти по национална програма „Училищно мляко“ и „Училищен плод“.

 

ДНИ НА ОТВОРЕНИТЕ ВРАТИ

Уважаеми ученици, родители и приятели на 49. ОУ "Бенито Хуарес ",

Заповядайте в деня на отворените врати - 11 май 2023 г. от 17.00 часа, на нашия ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ, двора на 49. ОУ " Бенито Хуарес"!

След него бъдещите ПЪРВОКЛАСНИЦИ и техните РОДИТЕЛИ са добре дошли да разгледат материалната база в училището, да се запознаят с учителите и ръководния ни състав. Ще Ви представим организацията на работа в училище и ще отговорим на всички Ваши въпроси!
 

ЗАПОВЯДАЙТЕ при нас, за да влезе Вашето дете щастливо в час!
 

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!