Графици II-pи учебен срок

 

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА  ДИРЕКТОРА НА 49. ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

ВТОРНИК от 14 ч. - 16 ч.

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА  ЗАМЕСТНИК- ДИРЕКТОРА НА 49. ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"

ЧЕТВЪРТЪК 13 ч. - 15 ч.

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С УЧЕНИЦИ ПРЕЗ II-PИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

  ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИТЕ С РОДИТЕЛИ ПРЕЗ II-PИ  УЧЕБЕН СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА                                                                                                                                                                                                                                                                     

ГРАФИК ЗА ВТОРИ ЧАС НА КЛАСА ЗА  II-PИ СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ФУЧ/ ПРЕЗ II –PИ УЧЕБЕН СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНТРОЛНИ  РАБОТИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА  ГОДИНА НА  УЧЕБНАТА 2022/2023

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ РАБОТИ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА НА УЧЕБНАТА 2022/2023

ГРАФИК НА ПРИЕМНОТО ВРЕМЕ НА ЛОГОПЕДИЧНИЯ КАБИНЕТ В 49.ОУ "БЕНИТО ХУАРЕС"